SKB avvikler ferie i juli. Men send inn søknader og henvendelser på post@skb-tos.no. Vi vil prøve å svare på henvendelser inn i mellom.