SKB innfører timebestilling:

Kontoret har redusert åpningstid, grunnet covid-19 og sykefravær. Vi har derfor innført timebestilling. Send epost til skbhjelp@skb-tos.no eller sms til 908 94 870, Bestill time om dere vi ha et personlig møte med SKB